Hoe hebben humor en amusement door de tijd heen het publieke debat en de vorming van burgerschap beïnvloed?

Humor en amusement spelen anno 2015 een centrale rol in de publieke sfeer. Kranten en andere nieuwsmedia proberen het politieke en maatschappelijke debat op allerlei manieren op te leuken, om zo publiek te trekken en vast te houden. Satirici geven daarnaast hun humoristische én kritische commentaar op dat debat. Humor en amusement zijn zodoende een onlosmakelijk onderdeel geworden van de politieke communicatie en hebben invloed op de vorming van burgerschap, op hoe mensen denken over allerhande sociale, politieke en morele kwesties en hoe ze zich gedragen als burger. Die aanwezigheid van humor en amusement in de politieke communicatie is niet van vandaag of gisteren. Al vanaf het moment dat overheden begonnen de publieke opinie te bespelen door middel van pamfletten in de vroege zestiende eeuw speelde de vermaaksfactor daarbij een rol. Propagandistische boodschappen werden vaak overgebracht door middel van spotprenten of kluchtige toneelstukjes. Ik zou graag uitgezocht zien hoe de rol van humor en amusement in de politieke communicatie zich vanaf dat moment tot aan het heden ontwikkeld heeft, omdat ik denk dat hierin zowel interessante constanten als veranderingen te bespeuren zijn, die ons zicht op de hedendaagse situatie verbeteren verdiepen.