Hoe hebben cognities van ouders invloed op de ontwikkeling van hun kinderen?

Uit allerlei onderzoek is bekend dat ouders een belangrijke factor zijn in de ontwikkeling van hun kinderen. Zo blijkt dat hoe ouders terugkijken op hun eigen jeugd voorspellend is voor de band die zij opbouwen met hun eigen kinderen en dat negatieve jeugdervaringen, zoals mishandeling, vaak worden doorgegeven tussen generaties. Daarnaast is het vertrouwen in zichzelf als ouder een voorspeller voor het functioneren van kinderen: kinderen met ouders die zichzelf goede ouders vinden hebben meer vriendjes en doen het beter op school. Om beter te weten hoe deze cognities van ouders invloed uitoefenen op het functioneren van kinderen, is het nuttig om te onderzoeken hoe deze cognities bij ouders ontstaan, hoe ze blijven bestaan en hoe ze gedrag van ouders beinvloeden. Door deze mechanismen in kaart te brengen, kan de hulp aan ouders gerichter worden toegepast. Uiteindelijk ondersteunt dit de ontwikkeling van de kinderen.