Hoe groot kan de afstand tussen de 'Haagse' politici en de burger worden voor dat de burger zich en masse afkeert van de politiek en regelgeving?

Naar mijn overtuiging is de beroemde kloof tussen burger en politiek een kloof tussen verschillend gedrag van mensen. Politici verschuilen zich graag achter het systeem. De eerste kamer zou niet politiek mogen zijn en dat soort commentaar. Maar de individuele politicus en bestuurder, die volgens velen dezelfde mensen zijn, neemt zelden of nooit individuele consequenties.En daarmee gaat het over perceptie. Ieder voor zich wordt dan een manier van bestaan. Ik ben benieuwd wat gedragswetenschappers daar van kunnen onderzoeken en vaststellen