Hoe groot is de overlap van mensen met een beperkt verstand (<85 IQ) en mensen die in de schuldhulpverlening zitten?

In Nederland is 9% van de bevolking arm, dat is 1,4 miljoen mensen. Een vergelijkbaar aantal mensen heeft een verstandelijke beperking, een IQ minder dan 85. Het is niet vreemd te veronderstellen dat hier een grote overlap is. Maar weten we daar voldoende van en is het beleid, de aanpak daarop afgestemd? Immers, van deze groep kan geen volledig zelfstandig, communicatief en verantwoordelijk gedrag worden verwacht, terwijl dat bij de sociale zekerheid wel degelijk uitgangspunt is, met name de aanscherping van de WBB is daar een voorbeeld van. De schuldhulpverlening is een afbakende groep van mensen die al concreet in de problemen zijn gekomen. Als de overlap daar groot is zou dat aanleiding moeten zijn breder te kijken of de groep aan de onderkant van de maatschappij ook een verstandelijke beperking heeft en het beleid daarop aanpassen.