Hoe groot is de invloed van getijdenenergie op de rotatie van de aarde om zijn as, als alle energie voor de gehele wereldbevolking op deze wijze wordt opgewekt?

Energie kan niet worden opgewekt, maar slechts worden omgezet. (De wet van het behoud van energie). Bij getijdenenergie wordt kinetische energie omgezet in bijvoorbeeld elektrische energie. Getijdenenergie is dus niet hernieuwbaar zoals zo graag wordt beweerd, maar remt de draaiing van de aarde om zijn as. Het verstoort dus het kosmisch uurwerk. De dagen zullen steeds een beetje langer gaan duren. (Een voordeel is er natuurlijk ook. We kunnen elke dag steeds een beetje langer uitslapen.)