Hoe geven mensen actief vorm aan hun leven door middel van cultuurparticipatie, en hoe vertaalt dit individuele en/of collectieve proces van zin- en betekenisgeving zich in de waarde van kunst en cultuur voor de samenleving?

Mensen zijn actief op zoek naar identiteit, zingeving en nieuwe betekenisvolle verbanden. Zij geven hun identiteit vorm via familie, vrienden of werk, en in steeds grotere mate ook in virtuele online werelden. Gedeelde drijfveren en interesses worden een steeds belangrijkere manier voor mensen om zich te groeperen. Deelname aan kunst en cultuur biedt kinderen, jongeren en volwassenen mogelijkheden om actief vorm te geven aan hun identiteit, aan de manier waarop ze in de wereld staan, aan hun relatie met anderen en met de samenleving. Cultureel bewustzijn wordt voor ieder individu een belangrijke voorwaarde om zich in een steeds meer geschakeerde samenleving te kunnen bewegen. Het belang van brede culturele vorming en van kunstzinnige expressie in de levensloop neem toe. Inclusief de fase waarin mensen onderwijs genieten. Op basis van wetenschappelijke literatuur hebben we al enig zicht op wat positieve (neven)effecten van cultuur kunnen zijn op terreinen van socialisering, kwalificering en subjectivering. Een utilitaire benadering van cultuur gericht op maatschappelijk of economisch rendement biedt echter geen antwoord op bovenstaande vraag. Er zou daarom meer wetenschappelijk onderzoek gedaan moeten worden naar de belangrijkste waarde van het bezig zijn met kunst en cultuur, als zingever aan een mensenleven.

Bijbehorende clustervragen