Hoe garanderen wij de veiligheid van geneesmiddelen?

Onlangs kwam mij een Opdracht Academische Vorming van een van onze Medische Faculteiten onder ogen. De student moet onderzoek doen in verband met een onderdeel uit het Rijksvaccinatieprogramma. De meningen zijn kennelijk verdeeld, "op internet zijn vele blogs en fora te vinden die tegen vaccinatie ageren" , zo lezen we. Vervolgens staat er, "als toekomstig arts moet u in staat zijn deze argumenten overtuigend te ontkrachten".Wat krijgen we nu? Een academicus onderzoekt toch niet met het doel een van tevoren gesteld resultaat te krijgen? Academische vorming? Onafhankelijk onderzoek? In de pharmaceutica valt veel, erg veel, geld te verdienen. Wat is er winstgevender dan een geneesmiddel dat geneest, maar zodanig, dat je je er je leven lang afhankelijk van bent? Is het wel verstandig te vertrouwen in de eigen controle van haar producten door die industrie? Er zijn inmiddels gevallen aan het licht gekomen, dat daar inderdaad niet zomaar op te vertrouwen valt. Dit probleem, geplaatst binnen het kader van een universitaire opleiding, die van overheidswege sterk gestimuleerd, zo niet verplicht, wordt zich in dienst te stellen van het bedrijfsleven... Waar halen wij nog onafhankelijke onderzoekers vandaan?