Hoe gaat het ons lukken om te voorspellen wanneer een aardbeving gaat plaatsvinden?

De aardbeving in Nepal is verwoestend en de gevolgen ervan zijn niet te overzien. We weten waar aardbevingen kunnen optreden en ook hoe we de gevolgen kunnen beperken. In landen waar de economische middelen beperkt zijn, zoals in Nepal, is men niet instaat om preventieve maatregelen te nemen en is de schade enorm. Hoe is het mogelijk dat de wetenschap met al zijn kennis en kunde nog niet in staat is om te voorspellen wanneer een aardbeving plaatsvindt?