Hoe gaat het met sociale ontwikkeling van dove kinderen met en of zonder CI in regulier onderwijs ten opzicht van dove kinderen in doofschool?

Naar mijn idee zijn dove kinderen (met of zonder CI) die in regulier onderwijs zitten, leren ze goed onderwijs, maar sociaal vaardigheden en omgang met andere kinderen/mensen minder goed, zijn ze ongelukkig. En hoe ouder ze zijn, raken ze gefrustreerd en weten ze dovenwereld nauwelijks af, hoe raken ze "gelukkig" of "ongelukkig" zonder Gebarentaal? Dove kinderen die op doofschool zitten, leren ze iets minder, maar sociaal vaardigheden goed, dus andersom.....