Hoe gaan we zo goed en snel mogelijk over naar coöperatief en autonoom rijden?

In ons kleine en drukke Nederland is vlot en veilig verkeer belangrijk. Daarin is nog veel te verbeteren. Nederlanders staan samen zo’n 43 miljoen uur per jaar in file, het equivalent van 26 duizend full-time banen. Onder de noemer cooperative and autonomous mobility is een reeks van nieuwe technologische ontwikkelingen ingezet, die de wegcapaciteit, verkeersveiligheid en het comfort zullen verhogen. Maar er zijn nog veel stappen te zetten. Allereerst in het onderzoek zelf: de beheersing van de complexiteit van datastromen, de vertaling daarvan in de aansturing van het voertuig en het bieden van een goed werkend mobiliteitssysteem op het niveau van het voertuig, groepen van voertuigen en het systeem als geheel. Hierin blijft de mens centraal staan. Ook op dat vlak liggen nog vele fundamentele vragen.