Hoe gaan we om met verschil in ontwikkelingskracht van de verschillende regio’s, tussen gebieden met groei en gebieden met krimp?

Is het mogelijk de agglomeratievoordelen van stedelijke regio’s te benutten en tegelijkertijd een perspectief voor krimpregio’s te bieden? Welke rol kunnen daarbij nieuwe uitdagingen zoals energietransitie, bevolkingsdaling en waterveiligheid spelen? Uit de SKIA IenM Hoe combineren we een geschikt vestigingsklimaat voor de kennis- en businesseconomie (rood) met noodzakelijke eisen voor leefbaarheid en duurzaamheid (groen), en met maatregelen om onze delta slim voor te bereiden op het wassende water en op perioden van watertekort die als gevolg van de klimaatverandering op ons afkomen (blauw). En hoe vinden de regio’s hun unique selling points voor een duurzame toekomst in een internationale concurrentiestrijd? Ons toekomstbeeld is een land met herkenbare unieke waarden voor alle regio’s. Een leefbare delta die op wereldniveau concurrerend is, en unieke regio’s die ondanks soms teruglopende bewonersaantallen varen op nieuwe welvaartsdragers op basis van hun rode, groene of blauwe kwaliteiten en die goed voorbereid zijn op klimaatverandering.