Hoe gaan we om met het plegen van criminaliteit door een machine (of een mens-machine interface) in plaats van door een mens?

Specifiek: hoe gaan we om met de eerste robot-boef, hoe leid je die terug naar de echte dader, en geldt remote control dan als bewijs? Wat gebeurt er met de robot-dader? Technologie wordt goedkoper, toegankelijker en intelligenter. Kunstmatige intelligentie kan je tegenwoordig studeren aan de universiteit. Op steeds meer terreinen wordt de computer beter dan het menselijk brein. Er komt een intieme technologie op doordat mensen en machines versmelten. Niemand weet precies wat daarvan de effecten zullen zijn. Wel is duidelijk dat innovaties op het gebied van neurowetenschappen, super computing, virtual reality en nanotechnologie een grote impact zullen hebben op het werkterrein van veiligheid en justitie. Hoe kunnen we gebruik maken van deze innovaties? En hoe gaan we om met onverwachte effecten? Wat betekent het bijvoorbeeld voor onze rechtshandhaving als slimme apparaten domme dingen gaan doen?