Hoe functioneert een smart grid met decentrale en centrale energieopwekking, duurzame opwekking, solar fuels en lokale opslag van energie optimaal?

Technisch kunnen we een steeds groter deel van de wereldwijde energiebehoefte halen uit zonne-energie. Door kostenbesparingen zal zonne-energie ook steeds beter kunnen concurreren met energieopwekking uit fossiele brandstoffen. Hoewel in Nederland nog relatief weinig PV (photovoltaïsche) capaciteit is geïnstalleerd, hebben we een sterke marktpositie in de vervaardiging van productiemiddelen, systemen en apparatuur. Zo'n 150 tot 200 Nederlandse bedrijven zijn actief in de gehele keten en het kennisniveau binnen universiteiten en instituten is hoog. De uitdagingen voor de komende tijd liggen op twee gebieden: 1 Photovoltaics (PV): naast de traditionele wafer-based PV-systemen, is dunne film PV in ontwikkeling. Innovaties zijn nodig op gebied van: apparatuur en productietechnologie, processen, materialen en systeemtoepassingen (optimaliseren van productie en gebruik). 2 Zonnebrandstof (solar fuel) : traditionele PV en modules voor het genereren van zonnebrandstof zijn technologisch nauw aan elkaar gelieerd, en hebben beide te maken met uitdagingen op gebied van energieopslag. Dit vraagt om innovatie en (met name nog fundamenteel) onderzoek op gebied van: systeemontwerp en methodologie, materialen voor zonnebrandstof, keuze van het beste proces, technologie voor productie van devices.