Hoe functioneert de toekomstige oceaan?

De oceaan is cruciaal in klimaatverandering: 90% van de extra warmte verdwijnt in de oceaan, net zoals ongeveer 30% van de kooldioxide. De oceaan wordt daarom warmer, zuurder en zuurstofarmer. Dit heeft consequenties voor het leven in de oceaan en de rol van de oceaan in kringlopen en het klimaat.