Hoe ervaren en beleven patienten met dementie, met name in gevorderde stadia, de werkelijkheid, de omgeving?

Mijn vraag komt voort uit het idee dat we patienten met dementie beter kunnen helpen als we daar meer over zouden weten. Nu zien we regelmatig allerlei gedragsproblematiek die we mogelijk beter kunnen hanteren als we antwoorden hebben op de vraag die ik stelde. In allerlei praktijkboekjes kom ik prachtige uitleg tegen hierover, maar bij nalezen van de literatuur waarop de uitleg gebaseerd is, blijkt veel van de uitleg speculatief en niet meer dan een hypothese. Beantwoorden van deze vraag kan ons verder brengen en de zorg voor mensen met dementie op een hoger plan tillen. Daar is grote behoefte aan en die behoefte wordt de komrnde decennia nog groter doordat we een bevolking krijgen met relatief meer ouderen en oude ouderen.