Hoe en welke artistieke interventies kunnen worden in gezet om belangrijke maatschappelijke thema's aan de orde te stellen?

In de directe omgeving van onze scholen vinden veel projecten plaats in het sociaal-culturele domein waarin door middel van artistieke interventies belangrijke maatschappelijke thema’s aan de orde worden gesteld. Ook de Vereniging Cultuurprofielscholen streeft naar het leggen van dergelijke verbindingen in een samenleving waar globalisering en informatisering het klaslokaal fundamenteel verandert. Opnieuw ontbreekt in onze beleving een wetenschappelijke kijk op deze processen. Ons wordt gevraagd jongeren voor te bereiden op de samenleving van de toekomst. Creativiteit en het verbinden van leergebieden staan daarbij centraal. Juist in Cultuurprofielscholen hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan met deze processen. Die kennis wordt sterk bepaald door het eigen karakter van de school, in de eigen omgeving en met een specifieke leerlingenpopulatie. Daardoor blijft die kennis vaak beperkt tot de school zelf. Wij zijn ervan overtuigd dat die kennis van grote meerwaarde is voor de samenleving en een goede casus zou zijn voor veel aspecten van wetenschappelijk onderzoek.