Hoe en wanneer kunnen we als mensheid volledig duurzaam voorzien in onze energiebehoefte?

De belangrijkste basis voor onze energievoorziening komt nog steeds uit het verleden met de fossiele brandstoffen. Daarvoor moet er steeds meer in kwetsbare gebieden en ook steeds dieper geboord worden. Bovendien zijn de aangeboorde bronnen eindig. Het wordt de hoogste tijd om voor energie niet langer uit het verleden te putten, maar volledig te richten op de toekomst en dus bovengronds. Niet meer naar energie "boren" maar volledig gebruik maken van de continuïteit van de zon in welke vorm dan ook. Stop de ondersteuning van fossiele brandstoffen; dit is een te groot risico voor het milieu en de volksgezondheid.