Hoe effectief is de internationale aanpak van belastingontduiking door privépersonen?

De afgelopen jaren is door nieuw onderzoek en diverse schandalen duidelijk geworden dat het belastingontduiking door privépersonen op grote schaal plaatsvindt. In reactie hierop hebben de G20 en OECD recent een nieuwe standaard ontwikkeld voor rapportages door financiële instellingen en automatische uitwisseling van financiële gegevens tussen landen. De EU speelt een voortrekkersrol bij de implementatie van hiervan. Dit nieuwe wereldwijde systeem kan grote gevolgen hebben voor belastinginkomsten en de verdeling van rijkdom in zowel hoge inkomenslanden als ontwikkelingslanden, maar het kan ook mislukken door de opkomst van nieuwe vormen van geheimhouding en belastingontduiking. Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit en gevolgen van dit enorme project moet nog van de grond komen. In Nederland is veel financiële en juridische expertise aanwezig voor dergelijk onderzoek vanwege de relatief grote financiële sector.