Hoe dragen traditie en stabiliteit bij aan veerkrachtiger samenlevingen?

Samenlevingen moeten elastisch kunnen reageren op veranderingen en schokken. Flexibiliteit, aanpassingsvermogen en innovatie zijn daarvoor onontbeerlijk. Maar moet dan alles in flux zijn? Zijn er niet stabiele structuren en waardesystemen nodig om juist innovatie en veerkracht te bevorderen? Is een samenleving met een breed gedeelde levensbeschouwing minder of meer veerkrachtig dan een samenleving met een gefragmenteerd waardensysteem? Het Engelse puritanisme in 17e eeuw was de basis voor de industriële revolutie en een belangrijk Nederlandse software bedrijf is geworteld in de protestantse bijbelbelt. Innovatie lijkt dus goed te gedijen in een context van strenge tradities. Kunnen we beter begrijpen welke rol traditie en erfgoed spelen in creativiteit en innovatie? Kunnen we beter begrijpen welke rol traditie en stabiliteit spelen in het ontwikkelen van nieuwe vormen van flexibiliteit en veerkracht? Innovaties in traditionele kunst en nijverheid zijn vaak variaties op klassieke thema’s en motieven uit het cultureel erfgoed, maar kunnen wel bijdragen aan een nieuwe duurzame economische basis van zulke gemeenschappen. De creatieve industrie is misschien wel een uitgelezen plek voor innovatie richting een duurzamer en veerkrachtiger samenleving. Biedt creativiteit in de kunstensector voorbeelden van innovatie waarmee ook wetenschap en techniek kunnen bijdragen aan een veerkrachtiger samenleving?