Hoe dragen innovatieve manieren van managen en organiseren bij aan het innovatievermogen van Nederlandse organisaties?

Bij innovatie wordt vaak gedacht aan de technologische kant van innovatie waarbij investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) een belangrijke plaats innemen. Recent onderzoek geeft aan dat juist niet-technologische typen innovatie van groot belang zijn voor het innovatie- en concurrentievermogen van organisaties. Hierbij valt te denken aan innovatieve manieren van managen en organiseren, en innovatie manieren om technologieën te commercialiseren. Veel vragen hoe dergelijke niet-technologische typen innovatie bijdragen aan het innovatie- en concurrentievermogen zijn nog onbeantwoord. Bijvoorbeeld; Hoe vergroten innovatieve manieren van managen en organiseren de waarde van technologische innovatie? Hoe vergroot businessmodel-innovatie de waarde van technologische innovatie? Hoe beïnvloeden innovatieve manieren van managen en organiseren, en businessmodel-innovatie de waarde van vakmanschap?