Hoe dragen de kunsten en het culturele veld bij aan het ontwerp van nieuwe scenario’s voor locale, nationale en internationale rechtvaardigheid?

Hoewel de Nederlandse samenleving zich laat kenschetsen als open en geëmancipeerd, zien we tegelijkertijd substantiele verschillen tussen burgers met betrekking tot inkomen, bestuurlijke zeggenschap en de toegang tot maatschappelijke posities. Die verschillen zijn in Nederland dikwijls groter dan in sommige andere westerse (en niet-westerse) landen. Maatschappelijke machtsverschillen tussen seksen, etniciteiten, religies en klassen worden echter vaak ongewild en onbewust gereproduceerd. Inzicht in de werking van in-en uitsluitingsmechanismen is daarom cruciaal voor het realiseren van duurzame lokale en nationale rechtvaardigheid in een globale context. Om dit inzicht te verwerven en te implementeren zijn rationele middelen niet altijd toereikend. Het is een eigenschap van de kunsten om via de verbeelding een publiek toegankelijk bewustzijn te creëren van gewenste en ongewenste werelden. Door de inzet van (audio-)visuele, tekstuele en digitale middelen kunnen de kunsten maatschappelijke kritiek en alternatieve zijnswijzen vormgeven die uitstijgt boven de mogelijkheden van politiek en maatschappelijk debat tout court. Door kunstpraktijken te bestuderen vanuit een perspectief dat gevoelig is voor voorstellingen van machtsverschil kunnen aanknopingspunten voor nieuwe politieke en maatschappelijke organisatievormen gevonden worden. Dit onderzoek zal ism een consortium van maatschappelijke partners (FOAM, Oxfam/Novib, Castrum Peregrini, Mira Media, Centraal Museum Utrecht, BAK, CASCO) en Atria worden uitgevoerd.