Hoe dragen cognities, brein en omgeving samen bij aan kwetsbaarheid of juist weerstand bij (traumatische) psychische stress?

Iedereen krijgt in de loop van zijn of haar persoonlijk en professioneel leven met vormen van acute en chronische stress te maken: lichamelijke stress, maar ook psychologische stress, zoals rouw of het meemaken van bedreiging of geweld. Dit kan leiden tot stress-gerelateerde psychische stoornissen zoals depressie, angst of posttraumatische stressstoornisen; veel voorkomende en invaliderende aandoeningen, die jaarlijks vele miljoenen Europeanen treffen (Wittchen et al., Eur. Neuropsychopharmacol., 2011). We weten steeds meer over wat mensen biologisch en psychologisch kwetsbaar maakt voor de gevolgen van stress, maar de preventie en de behandeling van stress-gerelateerde aandoeningen zijn nog steeds onvoldoende. Recent is er meer aandacht voor het feit dat een veel mensen na blootstelling aan stress uiteindelijk géén langdurige klachten ontwikkelen. De psychologie kent op dit terrein al langer een onderzoekstraditie. Het onderzoek naar de neurobiologische (brein)mechanismen van veerkracht staat echter wereldwijd nog in de kinderschoenen, terwijl dit belangrijke aanknopingspunten voor preventie en behandeling kan bieden. (van der Werff et al, Front. Behav. Neurosci., 2013) Nederlandse multidisciplinaire onderzoeksgroepen werken sinds kort samen met professionals en burgers in kansrijke initiatieven om de psychoneurobiologie van veerkracht in kaart te brengen en te vertalen naar behandeling en preventie van stress-gerelateerde aandoeningen.