Hoe draagt wind op zee optimaal bij aan de betaalbare, betrouwbare en maatschappelijk verantwoorde energievoorziening van de toekomst?

Offshore windenergie speelt zich af in een omgeving met vele variabelen, zoals wind, golven en bodemgesteldheid. Vooral aspecten van deze omgeving die eigenlijk alleen maar relevant zijn voor offshore windenergie zijn nog niet voldoende nauwkeurig bekend. Vervolgens zijn nog veel vragen onbeantwoord over hoe wind turbines en parken zich precies gedragen in deze omgeving. Tenslotte is nog onvoldoende bekend hoe we kennis over het voorgaande het beste kunnen toepassen, om windenergie verder te verbeteren. Ook om dit praktische probleem op te lossen is wetenschappelijke onderbouwing en onderzoek van belang.