Hoe draagt Europees publieke opinieonderzoek bij aan de statistische en ideologische verbeelding van 'het Europese volk', 'de Ander' en Europa?

In de jaren 1980 waren er in Europese landen een aantal maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, waarbij racisme zich manifesteerde als Europees politiek probleem. Zo was er een toename van racistisch geweld en het Franse Front National brak door in de Europese verkiezingen van 1984. Deze ontwikkelingen vielen samen met de ontwikkeling van de eerste Europese enquête over racisme en xenophobie in Europa, uitgevoerd door de Eurobarometer in 1988. Zoals beargumenteerd wordt in de kritische sociologie en in Science and Technology Studies, is de samenleving een verbeelde gemeenschap die ge(re)produceerd wordt o.a. door de technieken waarmee zij door de wetenschap en door instanties wordt bestudeerd en in kaart gebracht. Publieke opinieonderzoek is één zo'n techniek. Vanuit dit perspectief is het relevant om de verbeelding van racisme in de jaren tachtig te onderzoeken aan de hand van een analyse van de ontwikkeling, uitvoering en het gebruik van de data van Eurobarometer enquête uit 1988. Hoe worden representaties van 'het Europese volk' en 'de Ander' door opinieonderzoek mede vorm gegeven? En hoe kunnen de sociale en geesteswetenschappen bijdragen aan een verbeelding van de samenleving zonder racisme en uitsluiting?