Hoe dienen (grootschalige) ICT infrastructuren te worden getransformeerd om de kwaliteit van informatiebescherming en informatiedeling te vergroten?

De overheid is bezig met een transitie naar een e-Overheid. Deze is er mede op gericht om diensten aan burgers op effectieve en efficiënte wijze via digitale kanalen aan te bieden. Hiervoor is het nodig om gevoelige data te koppelen en te delen. Onderzocht dient te worden hoe ICT infrastructuren kunnen bijdragen aan die effectieve en efficiënte manier van informatiebescherming en informatiedeling.