Hoe creeren we mens-technologie symbiose?

Het is geen wapenwedloop tussen menselijke en kunstmatige intelligentie; symbiose verwijst naar een situatie waarin beide entiteiten voordeel hebben, dus naar co-evolutie van lerende systemen en gebruikers.