Hoe creatief om te gaan met de spanning tussen innovatie en efficiency?

Een concurrerende samenleving vandaag de dag vraagt van haar mensen, leiders, en organisaties dat ze uitblinken in datgene wat ze doen en tegelijkertijd dat ze in staat zijn zichzelf voortdurend te vernieuwen. Maar beide doen is moeilijk. Het levert spanningen op tussen stabiliteit en verandering. Op individueel niveau, op organisationeel niveau, en op maatschappij niveau. Het vraagt nieuwe vormen van samenwerken, organiseren en leidinggeven. Hoe precies? Daarover is nog te weinig bekend.