Hoe combineren we instandhouden en duurzaam gebruik van het ecosysteem in zeeen en oceanen?

Voor het instandhouden en duurzaam gebruik van ecosystemen in zeeen en oceanen ontbreekt veelal de basale kennis. Vragen zoals welke organismen komen er voor, wat doen ze daar precies, hoe is hun interacties onderling en met de omringende omgeving, hoe gaan ze om met veranderingen in hun omgeving, etc. zijn vaak onbeantwoord. Pas als dit soort vragen beantwoord zijn, zal het mogelijk zijn op een duurzame manier van mariene ecosystemen gebruik te maken bijv. voor het produceren van voedsel voor mens en/of dier of als bron van energie. Met de toenemende vraag naar hoogwaardig en veilig voedsel, bijvoorbeeld uit zeeen en oceanen, is het van groot belang de combinatie zowel het instandhouden als het gebruik goed te onderzoeken. Hiervoor is samenwerking tussen diverse onderzoeksdisciplines nodig zoals biologen, chemici, economen en juristen.