Hoe brengen we de katalyse en de procestechnologie samen om de brandstoffen, materialen en processen van de toekomst te ontwikkelen?

Katalysatoren zorgen voor schonere en efficiëntere processen. Katalyse heeft het probleem van de zure regen opgelost, en heeft ons kunstmest, polymeren, schone benzine en diesel, en vele andere producten gebracht die fundamenteel aan onze welvaart bijdragen. Desondanks blijft het fundamentele begrip van katalytische processen een grote uitdaging. Katalytische reacties vinden plaats op de schaal van atomen, aan oppervlakken van materialen, in femtoseconden, maar zijn tegelijk onderdeel van processen die in grootschalige reactoren en procesinstallaties worden uitgevoerd. Hier wordt gemeten in meters en uren tot maanden. Om deze chemische processen te verbeteren is het nodig begrip te ontwikkelen dat al deze tijd- en lengteschalen samenbrengt. We moeten beter kunnen kijken wat er op atomaire schaal gebeurt, en dat vertalen naar goede modellen op alle lengte- en tijdschalen. Die kennis moeten we dan weer vertalen naar strategieën om nieuwe katalysatoren en processen te maken. Met katalyse kan CO2 worden omgezet naar bruikbare materialen, kunnen we biomassa omzetten naar chemicaliën en brandstoffen, en kunnen we nieuwe materialen maken die onze welvaart vergroten en ons milieu ontzien. Nederland is wereldwijd sterk in dit veld, laten we zorgen dat we onze kracht gebruiken, en inzetten om een bijdrage te leveren aan een betere toekomst