Hoe brengen we “nano” van lab naar app?

Nanowetenschap is sterk ontwikkeld in Nederland. Echter, het creëren van industriële activiteit op basis van nanotechnologie blijft achter, ook in vergelijking met andere landen in Europa (zie de HTSM roadmap Nanotechnology). Wat ontbreekt is de kennis- en technologiebasis voor het betrouwbaar ontwerpen/engineeren en produceren voor “nano”. Onderzoek is nodig gericht op “begrijpen zodat we kunnen maken”, complementair aan fundamenteel onderzoek dat zich richt op “begrijpen om te weten”. Deze ambitie vraagt om een gezamenlijk engineering research activiteit, die zich richt op kennis, technologie, materialen en producten, geïnspireerd vanuit applicaties, zodat de beloften van de nanotechnologie richting de maatschappij gaan. Het onderzoeklandschap in Nederland, met technische universiteiten en onderzoeksinstituten (AMOLF, TNO, Holst), en de toonaangevende Nederlandse high-tech industrie vormen een sterke basis om dit onderzoek uit te voeren. Het doel moet zijn volume-productie van nano-gebaseerde functies en producten zoals sensoren, diagnostische instrumenten, nieuwe generaties van (flexibele) elektronica, slimme materialen en oppervlakken. Engineering research zal niet alleen leiden tot nieuwe producten die maatschappelijke problemen adresseren, maar ook tot nieuwe instrumenten en machines, die de markt aangeboden gaan worden via bestaande en nieuwe industriële bedrijven, zodat her-industrialisatie van Europa gestimuleerd wordt.