Hoe borgen we nationaal belang wanneer cruciale publieke diensten in handen zijn van buitenlandse overheden?

De grote privatiseringsgolf van publieke diensten (energie, transport, netwerken enz) heeft er vreemd genoeg toe geleid dat veel van deze diensten en infrastructuren niet zozeer in handen zijn gekomen van private partijen, maar rechtstreeks of onrechstreeks in handen van de publieke sector in andere landen. Bv Nuon => Vattenmfall => Zweedse staat; EDF waardoor de Franse staat een groot deel van de energieproductie in andere landen in Europe controleert; tot sovereign wealth funds van golfstaten of the China Investment Corporation die steeds meer cruciale infrastructuren bezitten. Hoe is dit van invloed op de besluitvorming, en op de relatie tussen landen?