Hoe blijven musea en hun collecties, als dragers van ons nationale erfgoed, ook in de toekomst relevant?

Er is sinds oktober 2014 een kennisagenda over musea die gaat uitmonden in een onderzoeksagenda. De museumsector is hier bij betrokken (Museumvereniging). De onderzoeksvragen hiervoor kunnen perfect ingeschoven worden in de Nationale Wetenschapsagenda. Doel van de onderzoeksvragen is hoe de maatschappelijke betekenis van de musea in de samenleving kan worden versterkt.[…]Kennisontwikkeling op het terrein van collecties is noodzakelijk, maar niet voldoende in het licht van de maatschappelijke betekenis van het moderne museum. Nieuwe ideeën en inzichten in de sociaal-culturele functie van het museum als maatschappelijk instituut – educatieve methoden en technieken, (digitaal) publieksbereik en -beleving, de economische aspecten van het museale bedrijf en de voorkeuren van de moderne museumconsument – zijn essentieel om te garanderen dat musea ook in de toekomst een betekenisvolle maatschappelijke rol en ambitie kunnen (blijven) waarmaken. De samenwerking van het museale veld met universitaire onderzoekers en wetenschappelijke instellingen is noodzakelijk om een antwoord te vinden op de kennisvragen van nu en die in de toekomst.'

Bijbehorende clustervragen