Hoe blijf je als burger eigenaar van je eigen data?

De toenemende rol van data en informatie in onze samenleving wordt ook wel de ‘Big Data revolutie’ genoemd. De verwachting is dat de beschikbaarheid van extreem grote hoeveelheden data na de eerdere industriële revoluties opnieuw een revolutie zal inluiden die de manier waarop wij leven, werken en denken ingrijpend zal veranderen. De data die hierdoor gegenereerd worden kunnen we zien als de olie van 21e eeuw. Door ze te bewerken en te “raffineren” tot hoogwaardige informatie kunnen we de grote maatschappelijk problemen van de toekomst met succes te lijf gaan.