Hoe bieden we stress het hoofd?

Deze vraag heeft betrekking op personen die onder zware fysieke en mentale druk (stress) hoogwaardige prestaties moeten leveren. Daarbij denken wij allereerst aan topatleten die de druk zodanig het hoofd moeten bieden dat hun prestaties daar niet onder lijden, zoals tijdens de allesbeslissende penaltyreeks in de halve finale tussen Nederland en Argentinië op het afgelopen WK. Onderzocht moet worden hoe trainingsprocessen zodanig ingericht kunnen worden dat de atleet tegen deze belasting opgewassen blijkt. Daarbij moet voorkomen worden dat er “overtraining” optreedt, een proces dat sterke overeenkomsten vertoont met ‘burn-out’ waarvan binnen het arbeidsproces sprake kan zijn. Uit deze overeenkomsten moge blijken dat de topsporter model kan staan voor individuen die op andere terreinen dan dat van de sport topprestaties moeten leveren, zoals politieagenten, brandweerlieden en militair en medisch personeel in (burger)oorlogsgebieden. Uiteraard dienen mensen die in zulke zware omstandigheden optimaal moeten presteren daarop in trainingssituaties zo goed mogelijk te worden voorbereid. Trainingsmethoden als oefening onder zware druk en veel herhaling om de taakuitvoering zoveel mogelijk te automatiseren, waarmee bij sporters en politieagenten reeds gunstige ervaringen zijn opgedaan, kunnen daartoe worden uitgewerkt en gemodificeerd en bij deze en andere groepen op hun effectiviteit worden onderzocht.