Hoe bevordert historisch onderzoek de verwerking van de dekolonisatie van Nederlands-Indië?

Hoe kunnen we de verwerking van het gewelddadige dekolonisatieproces in Nederlands-Indië/Indonesië bevorderen door onderzoek naar het Nederlandse militaire optreden aldaar? Onder het motto ‘Voor Orde en Vrede’ voerde Nederland in 1945-1949 een oorlog in Indonesië, die achteraf door de Nederlandse regering werd betiteld als een strijd ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis’. Deze oorlog roept nog steeds heftige emoties op, vooral rond de vraag of Nederlandse militairen zich systematisch schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Hierover wordt veel gedebatteerd, zij het niet altijd evenwichtig. Een breed opgezet onderzoek naar de oorlog en zijn nasleep zou het publieke debat kunnen voeden met hoogwaardige kennis. In 2012 pleitten de instituten (Koninklijk Instituut voor Taal Land en Volkenkunde en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) vergeefs voor een dergelijk, samen met het Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis uit te voeren onderzoek. De maatschappelijke interesse voor zo’n onderzoek is groot, ook bij militaire en veteraneninstanties als Museum Bronbeek en het Veteraneninstituut, die met open blik ook zelf activiteiten ontwikkelen en samenwerking zoeken. Hier kan een brug tussen wetenschap en maatschappij worden geslagen.