Hoe bevorderen we de volksgezondheid op het terrein van obesitas en hart- en vaatziekten, terwijl we de microbiële voedselveiligheid optimaliseren

Er is ene behoefte aan het verlagen van conserveermiddelen, zout- en suikergehaltes in voeding, o.a. met het oog op het bevorderen van de volksgezondheid op het terrein van obesitas en hart- en vaatziekten. Dit heeft implicaties m.b.t. microbiële risico's. De laatste jaren zijn we in staat geworden hele genomen van bederf- en pathogene microben via een systeembiologie benadering te onderzoeken op gewenst èn ongewenst groeigedrag. Het genoomonderzoek betreft zowel primaire genoom sequencing als de secundaire analyse van genoomgebruik, m.a.w. trnascriptoomanalyse, proteomics en metabole functionele analysen