Hoe beschermen we onze steden en bevolking in Nederland en de EU van natuurlijke en geinduceerde geo-hazards?

Hoe meer de samenleving geconcentreerd wordt in steden, vaak in laag gelegen gebieden, hoe groter de mogelijke impact van geologische risico’s zoals aardbevingen, bodemdaling en erosie van de kust – met natuurlijke of anthropogenetische oorzaak. Om de bevolking in Nederland, de EU en wereldwijd beter te beschermen moet de recente vooruitgang in het onderzoek in de Aardwetenschappen doorzetten met de onderstaande doelen: • Verbetering van de capaciteit om voorspellingen te doen t.o.v. de effecten van productie van georesources (zoals olie/gas, steenzout en grondwater) op bodemdaling, drainage, erosie/sedimentatie langs de kust en geïnduceerde seismische activiteit • Verbetering van voorspelling en waarschuwingssystemen voor natuurlijke aardbevingen, aardverschuivingen, submariene mass flows, vulkanische risico’s en verticale beweging van de aardoppervlakte op lange termijn