Hoe beschermen we onze steden en bevolking in Nederland en de EU van natuurlijk en geinduceerde geo-hazards?

Hoe meer onze bevolkingen geconcentreerd worden in steden, vaak in laag gelegen gebieden, hoe groter de impact van geologische risicos zoals aardbevingen, bodemdaling en erosie van de kust – afgezien van of deze risicos een natuurlijk of anthropogenetische oorzaak hebben. Om onze bevolkingen beter te beschermen in Nederland, de EU en wereldwijd, moet onderzoek in de aardwetenschappen de voortgang van de laatste jaren sterk voorzetten met de onderstaande doelen: • Verbetering van begrip en van forecasting (incl waarschuwingssystemen) van natuurlijke aardbevingen, landslides, submariene mass flows, vulkanische risicos en verticale beweging van het aardoppervlakte op lange termijn • Verbetering van de capaciteit om voorspellingen te doen t.o.v. de effecten van productie van georesources (zoals olie/gas, steenzout en groundwater) op bodemdaling, op drainage, op erosie/sedimentatie langs de kust en op geinduceerd sesismiciteit