Hoe beschermen we de Waddenzee in tijden van klimaatverandering en globalisatie ?

De Waddenzee is als Werelderfgoed ons meest belangrijke natuurgebied. Klimaatverandering zorgt niet alleen voor zeespiegelstijging, maar ook voor een hogere watertemperatuur. Globalisatie is verantwoordelijk voor de komst van exoten. Hoe reageert de natuur (zowel vogels, schelpdieren, als bv vissen) op deze veranderingen ? Hoe kunnen we natuur herstellen ? En hoe zorgen we er voor dat de wadplaten mee kunnen groeien met de zeespiegelstijging ? En hoe met het bestuur en beheer van dit gebied georganiseerd worden om deze bedreigingen te weerstaan ? En in hoeverre kunnen vrijwillige natuurwaarnemers hierbij betrokken worden ?