Hoe bereiken we dat open innovatie breed ingezet wordt als transitie-versneller ondermeer voor de verduurzaming en energietransitie ?

Energietransitie is een breed en complex thema. Integrale samenwerking is vereist om doorbraken in een te overziene periode te bereiken. Het is een thema waarbij open innovatie wellicht de enige oplossing biedt om doorbraken tijdig te kunnen realiseren. Niet iedereen is bereid om deze samenwerkingsvorm van open innovatie te omarmen. Hoe kan de overheid hierin stimuleren en faciliteren ?