Hoe benutten we biomassa maximaal via chemisch-katalytische conversies?

Biomassa is duur. Maximaal benutten van de potentie van biomassa is de uitdaging. Chemische katalyse is daar zeer belangrijk. • Het ontwikkelen van katalysatoren en reactieprocessen voor de productie van drop-in bouwstenen • Zuren en alcoholen: analyse en structuren en eigenschappen. Welke alternatieve producten zijn voorstelbaar uit platformzuren? Zijn eigenschappen te voorspellen? • Aminozuren: ontwikkeling van chemische reacties voor de omzetting naar chemicaliën • Aromaten en andere ringvormige moleculen (bijv. furanen, isosorbide, caprolactam): wat zijn de moleculaire eigenschappen en structuren? Welke routes zijn geschikt voor de productie van aromaten: thermisch, chemisch, katalytisch? Downstream processing met laag energiegebruik. Betreffende biobrandstoffen uit thermische en/of chemische voorbehandeling: • Conversie van pyrolyse-olie naar biobrandstoffen en chemicaliën: is het productspectrum te beïnvloeden dmv. katalysatoren of grondstofaanpassing? • Productie van biobrandstoffen uit lignocellulose-materiaal: zijn er additieven die de prestaties verbeteren cq de emissies sterk verminderen?