Hoe benutten we biomassa maximaal via biotechnologische conversietechnologie?

Biomassa is duur. Maximaal benutten van de potentie van biomassa is de uitdaging. Biologische katalyse is daar zeer belangrijk. Betreffende bioraffinage: • Eiwitscheiding en raffinage: zijn er laag-energetische scheidingen denkbaar? • Verwerking lignocellulose: zijn er laag-energetische scheidingen denkbaar (bijv. deep eutectic solvents)? Welke routes zijn denkbaar voor de productie van diolen? • Nanocellulose: is de relatie proces/functie/structuur voldoende bekend? • Verwaarding van reststromen uit rioolslib (o.a. PHA, alginaat): selectie en ontwikkeling van bacteriestammen voor afvalwaterzuivering Betreffende biobased materialen: • Producten uit fermentatieve monomeren (hydroxyzuren bijv. PLA of PHA): zijn de producteigenschappen van het monomeer voorspelbaar aan de hand van procesparameters? Zijn stabiliteitsverhogingen haalbaar? • Verf en coatings: zijn de eigenschappen en structuren in relatie tot de toepassing voorspelbaar en controleerbaar? • Vezelversterkte materialen (o.a. composieten en beton): zijn de eigenschappen en structuren in relatie tot de toepassing voorspelbaar en controleerbaar?