Hoe benutte men, door de eeuwen heen, gebouwen voor de gecombineerde functies van wonen en werken in de stedelijke context ?

Ik zou graag willen weten hoe er in gebouwen in de stad gewoond en gewerkt werd. Hoe combineerde men in een huis het wonen en het uitoefenen van een ambacht, winkel, nijverheid etcetra? En hoe is dit afleesbaar in/aan de bebouwing en in de stad? En is hierin een ontwikkeling door de eeuwen heen te onderkennen? Ik denk dat het interessant is om dit te weten, omdat kennis van onze leefomgeving, de genius loci, de kwaliteit en beleving daarvan verhoogd.