Hoe beleven ouders dieetregels die bijdragen aan de gezondheid van hun chronisch zieke kind?

Ouders met een kind met CF, diabetis, FH, allergie krijgen onder ander te maken met een leefregel rond eten. Maar wat is nu de invloed van deze leefregel op het gezinsleven? Hoe beleven ouders deze regel en welke invloed heeft het op hun opvoedkundig handelen, op hun relatie met hun kind, op de relatie met hun partner, en andere mensen. Hoe ervaren zij de adviezen van artsen en diëtisten? Naar dit onderwerp is geen onderzoek gedaan. Dat dit nodig is, blijkt wel uit het volgende citaat: “Al met al heeft dat eten altijd een behoorlijk stempel op ons gezinsleven gedrukt. De sfeer werd er vaak door bepaald en dan niet in positieve zin.” Anoniem citaat in: Opgroeien met Cystic Fibrosis. (2004, p. 30)