Hoe beinvloedt de reductie van de gaswinning de seismiciteit?

Heeft het reduceren van de gaswinning in NO Groningen invloed op het patroon, de frequentie en de intensiteit van de geïnduceerde bevingen aldaar?