Hoe beinvloeden emoties tov burgers met een beperking de toegankelijkheid van de samenleving?

Het is al lange tijd sociaal wenselijk en beleid om burgers met een beperking te ondersteunen om zoveel mogelijk volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Dit heeft nog niet geleid tot een samenleving die sociaal en fysiek toegankelijkheid is voor mensen met een beperking. Sterker nog, de teruglopende participatie van burgers met een beperking zou er wel eens op duiden dat de toegankelijkheid afneemt. Dit wordt mogelijk deels verklaard doordat burgers met een beperking vaak weerstand en sociaal onwenselijke negatieve emoties oproepen. Zichtbare beperkingen kunnen afschuw en medelijden oproepen, psychische en mentale beperkingen angst. Achterliggende gedachte bij de onderzoeksvraag is dat het erkennen en begrijpen van emoties die gedrag beinvloeden belangrijk zijn om dat tot verandering van gedrag te komen.