Hoe beïnvloedt mobiliteit aspecten van culturele identiteit?

Mobiliteit is de smeerolie van een samenleving. Door mobiliteit veranderen samenlevingen, maar veranderen ook mensen binnen een samenleving. Intra- en intergenerationele mobiliteit worden vaak onderscheiden. Bij intragenerationele mobiliteit ervaren mensen binnen hun eigen leven groei of achteruitgang. Zij maken promotie/demotie, gaan liberalere opvattingen aanhangen, of verhuizen. Bij intergenerationele mobiliteit gaat het om overdracht van ideeën, attitudes en hulpbronnen tussen generaties (ouders en kinderen). Een belangrijke kwestie rond ongelijkheid (e.g. Piketty, Putnam, Wilkinson) is de vraag of sociale verschillen tussen mensen blijvend en langdurig zijn. Daarom ook is bestudering van mobiliteit essentieel. Ook op individueel niveau is mobiliteit relevant, waarbij culturele achtergrond in toenemende mate een rol speelt in iemands ontwikkelingskansen. Culturele identiteiten worden o.a. gevormd door afkomst en bestemming. Dus, in welk gezin en in welke context een persoon opgroeit, en in welke situatie hij/zij door eigen inspanning, achtergrond, of geluk terecht is gekomen. Onzekerheden over wie je bent, en wat je wilt zijn derhalve geworteld in vraagstukken van mobiliteit.