Hoe beïnvloedt migratie van personen, objecten en ideeën de ontwikkeling van culturele identiteit?

In het vroege Europa ontstonden nieuwe culturele identiteiten toen bevolkingsgroepen zich op grote schaal verplaatsten. Ook daarna bleven reizigers en migranten invloed uitoefenen op sociale processen en culturele praktijken, met inbegrip van de kunst. Dit proces werd na de uitvinding van de boekdrukkunst en de opkomst van de stadsculturen in de Renaissance versterkt door de migratie van objecten en van ideeën via boeken en tijdschriften. Een mondiaal karakter kreeg deze verspreiding en uitwisseling toen de westerse machten de zeeën gingen bevaren en gebieden koloniseerden. Nog steeds leiden migratie en mobiliteit tot ontmoetingen van verschillende wereldbeelden en tot culturele vernieuwing, een proces dat met de intrede van internet extra dynamiek heeft gekregen. Multidisciplinair onderzoek zoekt naar de aard van deze interacties.