Hoe beïnvloedt het gedrag van dieren de dynamiek van populaties en levensgemeenschappen op zowel ecologische als ook evolutionaire tijdschaal?

Bij vele diersoorten vertonen individuen verschillen, soms zelfs grote verschillen, in hun gedrag, die deels genetisch worden bepaald en deels het resultaat zijn van hun leefomgeving en ervaringen. Zo zullen bij dreigend gevaar individuen die in het verleden zijn geconfronteerd met een predator anders reageren dan naïeve individuen. Individuen die bij hun geboorte weinig of niets verschillen, kunnen andere ontwikkelingen doormaken tijdens hun leven en daardoor op latere leeftijd heel ander gedrag vertonen. Deze variatie in gedrag heeft gevolgen op de dynamiek van populaties en levensgemeenschappen, zowel op ecologische als ook evolutionaire tijdschaal, het is echter niet duidelijk hoe. Deze vraag wordt in toenemende mate belangrijk onder de huidige, snel veranderende omgevingscondities, zoals stijgende temperaturen en veranderende duur van seizoenen. Het is aannemelijk dat individuen zich zullen aanpassen aan de veranderende omstandigheden, in eerste instantie in hun gedrag. In hoeverre deze individuele aanpassingen in gedrag de dynamiek van populaties beïnvloed is een open vraag. Om deze dynamiek op kortere, ecologische maar ook langere, evolutionaire tijdschaal in kaart te brengen is het ontwikkelen en testen van theorie, die individueel gedrag door vertaalt naar populatiedynamiek, onmisbaar.

Bijbehorende clustervragen