Hoe beïnvloedt de opkomst van nieuwe technologieën (incl. sociale media) de sociale structuur en dynamiek van de samenleving en het probleem-oplossend-vermogen van het individu en de samenleving?

Deze vraag wordt ingediend namens het Disciplineoverleg Sociale Wetenschappen (DSW). Dit overleg vertegenwoordigt via de decanen duizenden onderzoekers vanuit de sociale wetenschappen. De 23 vragen die het DSW indient, zijn onderverdeeld in drie thema's. Deze vraag valt onder het thema 'Veerkrachtige samenleving'. Innovaties op het gebied van Informatie- en Communicatietechnologie vormen de basis voor nieuwe (mobiele) communicatiemiddelen en sociale netwerken die mensen, onafhankelijk van tijd en plaats met elkaar in contact kunnen brengen. De huidige generatie hiervan is vooral gericht op bonding: het bijeen brengen van gelijkgestemden middels vrienden, volgers en likes. Tegelijkertijd zijn de vraagstukken op zowel micro- als macroniveau over bijvoorbeeld gezondheid, milieu of innovatie complexer dan ooit. Voor het oplossen van deze complexe vraagstukken is naast bonding juist bridging noodzakelijk: het bij elkaar brengen van groepen met verschillende belangen, kennis en meningen. Hoe kunnen processen van ‘bonding’ en ‘bridging’ via nieuwe technologie naast financieel en sociaal kapitaal ook informatiekapitaal genereren? Deze vraag kan vanuit structuratietheorie worden beantwoord door de (Big) Data die door de nieuwe technologie zelf worden gegenereerd te bestuderen. Sociale netwerkanalyse is daarbij een zinvolle onderzoeksmethode. Op verschillende Nederlandse universiteiten is de expertise aanwezig om dergelijk onderzoek vorm te geven.